chardonnay (Sutor, Vipavska dolina, 2008)

chardonnay (Sutor, Vipavska dolina, 2008)

Submit a comment